+48222145047 +48661222270
biuro@vmg-polska.com.pl
05-532 Baniocha, ul. Przemysłowa 26

Recykling materiałów budowlanych

Recykling materiałów betonowych, ceglanych i asfaltowych odbywa się za pomocą mobilnych kruszarek wyposażonych w wydajne separatory magnetyczne. Używamy sprzętu renomowanych firm, który charakteryzuje się dużą wydajnością, niezawodnością i mobilnością.

Koszt wykonania usługi jest uzgadniany z każdym klientem indywidualnie. W myśl Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. i Dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów, jest to dla posiadaczy odpadów obligatoryjne działanie, za nieprzestrzeganie którego przewidziane są kary aresztu i grzywny. Pragniemy podkreślić iż zlecając recykling odpadów budowlanych naszej firmie, odnoszą Państwo wymierne korzyści.

Korzyści ekonomiczne

Pozwalają one na oszczędności jakie dają możliwość osiągnięcia dodatkowych zysków:

  • Redukcja lub eliminacja kosztów związanych z zakupem i transportem kruszyw kopalnych na podbudowy dróg czy parkingów
  • Recykling daje możliwość osiągnięcia zysków ze sprzedaży kruszyw otrzymanych w wyniku kruszenia.
  • Pozbycie się kosztów związanych z magazynowaniem odpadów oraz ich transportem na składowisko. Zgodnie z prawem składowanie (które jest bardzo drogie) możliwe jest tylko w przypadku, kiedy nie ma możliwości odzysku.


Korzyści ekologiczne

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania naszej firmy jest troska o przyrodę. Proponując recykling odpadów budowlanych propagujemy działania na rzecz ochrony środowiska. Korzyści z przetwarzania odpadów to :

  • zmniejszenie ilość składowanych odpadów
  • powtórne wykorzystanie otrzymanego produktu jako surowca do podbudowy dróg, fundamentów pod budynki itp.
  • ograniczenie degradację środowiska.

Kruszenie i wynajem kruszarki

Oferta nasza zawiera usługi mobilnymi kruszarkami szczękowymi, kruszarkami udarowymi i stożkowymi w zakresie kruszenia gruzu betonowego, ceglanego oraz kamienia.
Kruszarki mogą pracować w miejscu składowania materiału przeznaczonego do kruszenia, co obniża koszty otrzymanego kruszywa o koszty transportu. Posiadają one własny napęd, co czyni je niezależnymi od zasilania sieciowego.

Jako uzupełnienie oferty kruszenia oferujemy możliwość :

  • wynajmu koparek i ładowarek do załadunku gruzu
  • wynajmu mobilnych przesiewaczy do sortowania materiału na dowolne frakcje
  • przygotowania materiału do odpowiedniej wielkości przed rozpoczęciem przekruszu

 

Dodatkowo na życzenie klienta możemy podstawić mobilne przesiewacze, które umożliwią segregację kruszywa na określone przez zleceniodawcę frakcje.
Istnieje możliwość otrzymania frakcji od 0 do 200 mm.
Materiał przeznaczony do kruszenia powinien mieć wymiary nie przekraczające 1000x700x1000 mm. Kruszarki wyposażone są w magnesy, służące do usuwania metalowych elementów z kruszywa.

Wszystkie nasze kruszarki mogą być przeznaczone do kruszenia materiałów o wytrzymałości na ściskanie do 300 MPa takich jak: odpady budowlane (gruz), bazalt, granit, amfibolit, gnejs, kwarcyt, wapienie, dolomity itp.

Przesiewanie kruszyw

Przesiewanie kruszyw polega na rozdzieleniu materiału otrzymanego z kruszenia, na frakcje ziarnowe klasyfikowane według zmieniających się wymiarów. Rozdziału kruszywa na poszczególne frakcje dokonuje się na mokro lub na sucho.

Przesiewanie kruszywa jest jedną z faz recyklingu materiałów budowlanych, pozwalającą na wybranie elementów gruzu, które nadają się do powtórnego wykorzystania.

Posiadamy profesjonalne kruszarki szczękowe i mobilne przesiewacze, które umożliwią segregację kruszywa na określone frakcje. Nasze kruszarki wyposażone są w magnesy, które automatycznie oddzielają wszystkie metalowe elementy od kruszywa.

 

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.